משכורות ותלושי שכר

דיני עבודה (גם: משפט עבודה) עוסקים בהסדרה המשפטית של ענייני עבודה בתחומים הבאים:
  • קביעת קיום יחסי עובד-מעביד, תוך הסדרת היחסים הללו: קביעת זכויות וחובות עבור עובדים ומעבידים, ובמיוחד מתן של הגנה לעובד, עפ"י חוק, הסכמי עבודה וצווי הרחבה.
  • הסדרת היחסים בין ארגון עובדים לבין מעביד, בתחומים כגון – הסכם קיבוצי וזכות השביתה.
  • הסדרת היחסים בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.
ייחוד תחום זה, משפט העבודה, מודגש במדינת ישראל, בקיום מערכת משפטית מיוחדת עבורו – בתי הדין לעבודה. בסיס יחסי עובד-מעביד הינו חוזה העבודה האישי.
ישנו יסוד בחוזה זה, שהוא – התחייבות העובד לעבודה והתחייבות המעסיק לתשלום השכר בגין העבודה לעובד. 
נוסף לקביעות המפורשות באותו חוזה עבודה אישי, הרי שעל העובד והמעביד חלות הוראות של חוקי המגן וכמו כן, גם הוראות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, העוסקים באוכלוסייה הכוללת במסגרתה גם את מקום העבודה והעובד.
חוזה העבודה הינו חוזה יחס, היינו, חוזה שמטרתו להסדיר יחסים מורכבים לטווח הארוך.
חוזה זה מסדיר את יחסי השליטה והכפיפות למעביד, ועל העובד – את חובת הציות להוראות המעביד.
לכן, הכנת משכורות מצריכה היערכות מיוחדת וידיעה והבנה בדיני עבודה.
משרדי מספק מענה למעסיקים בתחום הנ"ל.
 

מלא פרטים ואחזור אליך בהקדם